Cursos 
Bioloxía 4º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidados
Ciencias Sociais 4º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidados
E.Física 4º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidados
Ética 4º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidados
Física e Química 4º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosInformación
Francés 4ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidados
Galego 4º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidados
Informática 4º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidados
Inglés 4º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosInformación
Latín 4º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidados
Lengua Española 4º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosInformación
Matemáticas 4 ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónInformación
Música 4º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidados
Plástica 4º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidados
Relixión 4º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidados
T.I.E. -Inglés-Este curso permite o acceso a usuarios convidados
T.I.E. 4º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónInformación
Tecnoloxía 4º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónInformación