Cursos 
Ciencias Naturais 2º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosInformación
E.Física 2º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidados
Francés 2ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidados
Galego 2º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidados
Inglés 2º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosInformación
Lengua Española 2º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosInformación
Matemáticas 2º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosInformación
Música 2º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidados
Relixión 2º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidados
Sociais 2º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidados
Tecnoloxía 2º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónInformación