Categorías de curso

Servidor de Profesores 
 Servidor de calidadeResumo
 Recursos Dpto. Orientación -profesores-Resumo
 Recursos Pastoral -profesores-Resumo
Documentos  
 CircularesEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 Documentos oficiasEste curso permite o acceso a usuarios convidados
 Plan LectorEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 Dpto. OrientaciónEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
Pastoral 
 PastoralEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
2º Bacharelato 
 Bioloxía 2º Bach.Este curso permite o acceso a usuarios convidados
 Debuxo Técnico IIEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscrición
 Economía 2º BachEste curso permite o acceso a usuarios convidados
 Filosofía 2º BacharelatoEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 Física 2º BacharelatoEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 Historia 2º BachEste curso permite o acceso a usuarios convidados
 Inglés 2º BachEste curso permite o acceso a usuarios convidados
 Latín 2º BacharelatoEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Lengua Española 2º BcahEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscrición
 Lingua Galega 2º Bach.Este curso permite o acceso a usuarios convidados
 Matemáticas Aplicadas 2º BachEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscrición
 MatemáticasII 2º BachEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscrición
 Orientación Universitaria e F.PEste curso permite o acceso a usuarios convidados
 Química 2º BacharelatoEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 Xeografía 2º BachEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
1º Bacharelato 
 TIC 1º BacharelatoEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscrición
 Bioloxía 1º BachEste curso permite o acceso a usuarios convidados
 Cultura CientíficaEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscrición
 Debuxo Técnico 1º BachEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscrición
 E.Física 1º BachEste curso permite o acceso a usuarios convidados
 Economía 1º BachEste curso permite o acceso a usuarios convidados
 Filosofía 1º BacharelatoEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 Física e Química 1º BacharelatoEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 Inglés 1º BachEste curso permite o acceso a usuarios convidados
 Lengua Española 1º BacharelatoEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Lingua Galega 1º Bach.Este curso permite o acceso a usuarios convidados
 Matemáticas 1º BacharelatoEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Matemáticas Aplicadas 1º BachEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscrición
4º ESO 
 Bioloxía 4º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidados
 Ciencias Sociais 4º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidados
 E.Física 4º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidados
 Ética 4º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidados
 Física e Química 4º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 Francés 4ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidados
 Galego 4º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidados
 Informática 4º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidados
 Inglés 4º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 Latín 4º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidados
 Lengua Española 4º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 Matemáticas 4 ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Música 4º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidados
 Plástica 4º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidados
 Relixión 4º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidados
 T.I.E. -Inglés-Este curso permite o acceso a usuarios convidados
 T.I.E. 4º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Tecnoloxía 4º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
3º ESO 
 Bioloxía 3º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidados
 Cultura Clásica 3º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidados
 E.Física 3ºESOEste curso permite o acceso a usuarios convidados
 Física e Química 3º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 Francés 3ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidados
 Galego 3º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidados
 Inglés 3º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidados
 Lengua Española 3º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 Matemáticas 3º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
 Música 3º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidados
 Plástica 3º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidados
 Relixión 3º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidados
 Tecnoloxía 3º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
2º ESO 
 Ciencias Naturais 2º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 E.Física 2º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidados
 Francés 2ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidados
 Galego 2º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidados
 Inglés 2º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 Lengua Española 2º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 Matemáticas 2º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 Música 2º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidados
 Relixión 2º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidados
 Sociais 2º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidados
 Tecnoloxía 2º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosEste curso esixe unha chave de inscriciónResumo
1º ESO 
 Ciencias Naturais 1º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 Ciencias Sociais 1º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 Educación Física 1º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 Francés 1º ESoEste curso permite o acceso a usuarios convidados
 Inglés 1º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidados
 Lengua Española 1º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 Matemáticas 1º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidadosResumo
 Plástica 1º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidados
 Proxecto Interdisciplinar 1º ESOEste curso permite o acceso a usuarios convidados
6º E.P. 
 6º E.P.Este curso permite o acceso a usuarios convidados