Idade: 3-6 anos

educacion

Organización: a educación infantil comprenderá dous ciclos. O primeiro ciclo  extenderase ata os tres anos e o segundo dende os tres ata os seis años de idade. O primeiro impártese nas escolas infantís eo segundo ciclo, nun centro escolar, como é o noso.

Duración: 3 años.

Obxectivos:

— Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades de acción.

— Relacionarse coos demáis, mediante a expresión e a comunicación.

— Observar e explorar o seu su entorno natural, familiar e social.

— Adquirir progresivamente autonomía nas súas actividades.

— Desarrollo emocional e afectivo.

— Aproximación a lectura, escritura, experiencias en habilidades numéricas, expresión visual e musical, as TIC e uso duna lingua estranxeira.

Contamos con Maestras  especializadas. Seus espacios están adaptados ás necesidades dos nenos . Temos apoios e atención temprana para necesidades especiais.

Programacións