A Secretaría e a Administración do Centro están abertas ao público nos días lectivos, de luns a xoves: de 9,30 a 13,00 h. e de 16,00 a 18,00 h e o venres de 9,30 a 13:30 h.

secretar

Para unha maior eficacia e organización os pais que desexen ser recibidos polo titor ou polo director poden solicitalo a través do seu fillo  ou por teléfono concretando o motivo e a data da cita.

Todos os documentos deben ser solicitados cun día de antelación

.