servicio3

O centro imparte, ademais da materia curricular de Lingua Inglesa, outras materias neste idioma:
•Plástica e Educación Física en distintos curso de Primaria de xeito que en todos os cursos da etapa hai unha ou dúas materias non lingüísticas en inglés.
•Unha ou dúas materias, segundo curso, dende 1º a 4º de ESO a partir deste mesmo curso 2014-15.
No curso 14-15 seguimos a participar no proxecto BEDA.Este proxecto iniciado o curso pasado en colaboración con outros centros de toda España consiste nunha implantación gradual do ensino bilingüe Español-Inglés no Colexio reforzando e ampliando determinados aspectos da vida educativa lingüística do Currículo e do ámbito escolar, a través de 3 pilares básicos:
•Incremento cualitativo e cuantitativo do ensino do inglés.
•Formación específica do profesorado.
•Avaliación externa con Cambridge para alumnos, profesores e persoal do centro.
Seguimos a contar no presente curso cunha auxiliar de conversa dende 5º de Primaria que permite mellorar a competencia lingüística dos nosos alumnos.
A través do intercambio co ELLOWES HALL SPORTS COLLEGE de Dudley (Birmingham) un grupo de alumnos da ESO entran en contacto con familias inglesas dende o curso 2008-2009.
O noso colexio é centro examinador dos exames de Cambridge e cada ano obteñen un diploma que acredita as súas destrezas en inglés