Idade: 16-18 anos

educacion

Titulación: Título de Bachiller en la modalidad correspondiente.

Carácter: Voluntario

Organización: Organízase en materias comuns, materias propias de cada modalidade e materias optativas.

Duración: Dos cursos académicos.

Obxectivos: O Bacharelato cumpre cunha triple finalidade: Formación Xeral, Orientación e Preparación para estudios superiores. Caracterízase plar súa diversidade e especialización.

Alternativas al finalizar:

— Formación Profesional de Grao Superior.

— Estudios Universitarios. Para esta alternativa, terán que superar una proba de acceso que, xunto ás calificacións obtidas no Bacharelato, valorará a madurez académica dos alumnos e os coñecemoentos adquiridos nel.

 Programacións.