O obxectivo da titoría é acompañar a cada alumno no proceso de maduración integral como persoa; trátase de establecer co alumno unha relación que o oriente no seu proceso de aprendizaxe, o acompañe nas súas situacións persoais, o asesore nas dificultades e o axude a superalas,establecendo unha relación moi estreita e constante tanto cos rapaces como cos seus responsables, as familias.
A Acción Titorial é un compoñente inseparable da orientación educativa, polo que, ademais deste Plan para os titores, o Departamento de Orientación tamén traballa e axuda á maduración persoal cos alumnos e cos seus pais.

TITOREEEDUCACIÓN INFANTIL

4ºA

Ana Álvarez Pol

4ºB

Adrián Vázquez Cid

5ºA

Julio Ceide Rodríguez

5ºB

María AmeliSánchez García

6ºA

Andrea Martínez

6ºB

Ana Mª SaladPérez

TITOREEEDUCACIÓPRIMARIA

1ºA

Patricia de Dios Alonso

1ºB

Andrea Rodríguez Alonso

2ºA

TeresPortela Vázquez

2ºB

María Rodríguez Alonso

 

3ºA

Isabel Sobrino Ramírez

3ºB

Silvia Simón Rodríguez

4ºA

Mónica Cheda Justo

4ºB

Lorena Pose Juan

5ºA

María Jesús Verde Rodríguez

5ºB

Carlos López Troncoso

6ºA

ÁngelesValverde Gómez

6ºB

Ángela Romero Martínez

TITOREEEDUCACIÓSECUNDARIA OBRIGATORIA

1ºA

María Almeida Bautista

3ºA

Patricia Abalde Nieves

1ºB

Macarena Izquierdo Castro

3ºB

Manuel Alonso García

1ºC

Ángela Alonso Guinde

3ºC

Mar Sánchez Agustino

2ºA

Mª TeresSánchez Dapena

4ºA

Mª del Pilar Pazó Riveiro

2ºB

Miª Carmen Pérez Tanoira

4ºB

Óscar Taboada Villanueva

2ºC

Clara María García García

4ºC

Rosa Mª Amoedo Mejuto

TITOREEBACHARELATO

2ºA

Mª Dolores Vila Alonso

1ºA

Almudena González Besada

 2ºB

Lidia Rolán Fernández