Acción titorial

O obxectivo da titoría é acompañar a cada alumno no proceso de maduración integral como persoa; trátase de establecer co alumno unha relación que o oriente no seu proceso de aprendizaxe, o acompañe nas súas situacións persoais, o asesore nas dificultades e o axude a superalas,establecendo unha relación moi estreita e constante tanto cos rapaces como cos seus responsables, as familias.
A Acción Titorial é un compoñente inseparable da orientación educativa, polo que, ademais deste Plan para os titores, o Departamento de Orientación tamén traballa e axuda á maduración persoal cos alumnos e cos seus pais.

TITOREEEDUCACIÓN INFANTIL

4ºA

Ana Álvarez Pol

4ºB

Paula García

5ºA

Andrea Rodríguez Alonso

5ºB

María AmeliSánchez García

6ºA

Teresa Hevia García

6ºB

Ana Mª SaladPérez

TITOREEEDUCACIÓPRIMARIA

1ºA

Patricia de Dios Alonso

1ºB

Tania Rodríguez Martínez

2ºA

TeresPortela Vázquez

2ºB

SilviSimón Rodríguez

3ºA

Carlos López Troncoso

3ºB

Isabel Sobrino Ramírez

4ºA

Elia Macías López

4ºB

Lorena Pose Juan

5ºA

María Jesús Verde Rodríguez

5ºB

Mónica Cheda Justo

6ºA

ÁngelesValverde Gómez

6ºB

Ángela Romero Martínez

TITOREEEDUCACIÓSECUNDARIA OBRIGATORIA

1ºA

María Almeida Bautista

3ºA

Patricia Abalde Nieves

1ºB

Beatriz Vázquez  Magán

3ºB

Carlos Álvarez Fariñas

1ºC

María Isabel Gonzálede lValle

3ºC

Mar Sánchez Agustino

2ºA

Mª TeresSánchez Dapena

4ºA

Pilar Pazó Riveiro

2ºB

Miª Carmen Pérez Tanoira

4ºB

Óscar Taboada Villanueva

2ºC

Clara María García García

4ºC

Rosa Mª Amoedo Mejuto

TITOREEBACHARELATO

1ºA

Dolores Estévez Rosende

Mª Dolores Vila Alonso

1ºB

Almudena González Besada