Proba de Inglés da Xunta

Estimados pais:

Nestes días, a Xunta de Galicia fai unha convocatoria para realizar unha proba con carácter voluntario e gratuíto de lingua inglesa para acreditar o nivel según o MCER (Marco común europeo de referencia para as linguas) dos alumnos de 4º de ESO. Consta dunha proba escrita que terá lugar o día 16 de xuño e unha proba oral entre o 18 e o 22 de xuño. Se estades interesados en que o voso fillo/a se presente, teñen que inscribirse nunha folla de cálculo no seguinte enlace:

https://goo.gl/hDi7Uy

O prazo límite para facelo é o 14 de maio.
As probas permiten acreditar o Nivel B1 ou Nivel B2 de competencia lingüística, en lingua inglesa e serán orientados polo profesor da materia para cal se á de presentar.
A empresa Trinity College London será a encargada de realizar a proba ISE. Co obxecto de que teñades máis información sobre esta proba, vos achegamos a dirección da web onde podedes ver un exemplo:
http://www.trinitycollege.com/site/?id=3192

Quedamos á vosa disposición para aclarar calquera dúbida que vos xurda.
Departamento de Linguas Estranxeiras.