Aberto o prazo de admisión do 1 ao 20 de marzo para o curso 2018-2019.

Presentación das solicitudes:

impreso

 Pódese facer mediante presentación dun formulario físico cuberto ou ben de forma telemática na aplicación da Consellería de Educación.

  • Formulario físico (ED550B). Pode cubrilo online, imprimilo e entregalo na Secretaría do centro ou recoller o impreso na secretaría e presentalo debidamente cuberto.Ver arquivo adxunto.
  • Se dispoñen de certificado dixital ou chave 365, presentalo en Sede Electrónica a través da aplicación: www.edu.xunta.es/admisionalumnado

 

O COLEXIO PERTENCE ÁS ZONAS EDUCATIVAS:

Nº 8 (INFANTIL E PRIMARIA): Comprende dende o límite da Vía Hispanidade e Baixada do Castaño ata a rúa A Paz, Peniche, López Mora e Travesas, seguida da Avda. de Castrelos e Corredoira de Valadares ata o límite con esta parroquia, e incluindo nesta zona a parroquia de Castrelos máis a barriada ou lugar de Carneiras-Matamá.
Nº 2 (EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA): Comprende a banda esquerda da rúa Coruña (subindo dende Beiramar) ata a praza de Eugenio Fadrique, collendo pola rúa Tomás A. Alonso (banda esquerda) ata López Mora (banda esquerda), rúa José Frau(esquerda) ata a praza da Independencia, subindo por Pintor Colmeiro (esquerda) ata o cruce coa rúa Salamanca (esquerda) e collendo por ésta ata o cruce coa Gran Vía e subindo por ésta (tódala marxe esquerda) ata chegar ó cruce coa rúa Urzáiz e baixando por ésta tódala marxe esquerda atachegar a Montero Ríos (zona centro)

O CENTRO COMUNICA QUE HAI PRAZAS VACANTES PARA:

ETAPA Curso/nivel Grupos Vacantes

Educación Infantil:

4º EI Grupos: 2    Vacantes: 50  

5º EI Grupos:2    Vacantes: 3

6º EI Grupos:2    Vacantes: 3

Educación Primaria:

1º EP Grupos:2    Vacantes:8

2º EP Grupos:2    Vacantes:7  

3º EP Grupos:2    Vacantes:19

4º EP Grupos:2    Vacantes:2

5º EP Grupos:2    Vacantes:0

6º EP Grupos:2    Vacantes:0

E.S.O.:

1º Grupos:3    Vacantes:38

2º Grupos:3    Vacantes:32

3º Grupos:3    Vacantes:35

4º Grupos:3    Vacantes:30

BACHARELATO:

Hai vacantes en 1º e 2º

 

PRAZOS PARA O PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS

1.-DO 1 AO 20 DE MARZO: PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE ADMISIÓN.

2.- DO 23 DE MARZO AO 5 DE ABRIL: PRESENTACIÓN DA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DOS CRITERIOS DO BAREMO.

3.- ANTES DO 25 DE ABRIL: PUBLICACIÓN DAS LISTAXES PROVISIONAIS DE ADMITIDOS E NON ADMITIDOS. RECLAMACIÓNS.

4.- ANTES DO 15 DE MAIO: PUBLICACIÓN DAS LISTAXES DEFINITIVAS DE ALUMNOS.

 A Orde do 12 de marzo de 2013 (DOG 15/3/2013) regula o procedemento para a admisión do alumnado. Poden consultala pinchando no enlace correpondente na web do Colexio ou tamén na páxina da Xunta de Galicia.

 Criterio complementario: O Colexio Plurilingüe María Inmaculada de Vigo ven de establecer como "criterio complementario" para a baremación no proceso de solicitude de admisión, a circunstancia relevante e xustificada de ser fillo/a de antigo/a alumno/a do noso centro en primeiro lugar ou doutros centros de Carmelitas. A valoración deste criterio é de 1 punto. Este criterio complementario acreditarase cunha certificación da Secretaría do Centro na que se expoña que é antigo/a alumno/a do mesmo, co visto e prace da Dirección.

NOTA IMPORTANTE:

 Cada alumno/a só pode presentar unha única solicitude no centro de primeira opción.A infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

 O alumnado do centro que presente solicitude de admisión noutro centro deberá comunicalo, ao mesmo tempo, ao centro de orixe.

 O alumnado con reserva de praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto, deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

 Servizos Complementarios que ofrece o Centro:

 Acollida Matinal

 Comedor

 As actividades extraescolares que ofrece o centro figuran na páxina web.

Attachments:
Download this file (Solicitude.pdf)Solicitude.pdf[ ]1034 kB