O obxectivo deste segundo ano é comprender que crecemos se practicamos un estilo de vida que nos fai mellores persoas e comprometémonos co mesmo, e se vivimos uns valores que nos axuden a transformar o mundo para que sexa máis xusto e máis humano. Na Escola Vedruna, a vivencia destes valores, baseados no Evanxeo e presentes na PEV, supón un compromiso coa vida e o desenvolvemento de actitudes favorecedoras de vida, como: o agradecemento, o coidado e a colaboración.

 Objetivo 2019 2020