icono comedorO colexio oferta este servizo a todo alumno que o precise.

Os alumnos que fan uso deste servizo aténdense por monitores e profesores tanto no comedor como no patio.

Pódese utilizar en días soltos,reservando pola mañá en portería ou cun abono mensual.

As familias interesadas poden solicitar información en portería.

Menú do comedor.

Actividades que o Centro ofrece neste curso :

ARTÍSTICO CULTURAIS:

Guitarra,Teatro,Música e Movemento, Inglés -preparación exames Cambridge-,Francés,Xadrez, Club de Matemáticas, Cálculo Mental con Ábaco Kids Brain,Robótica.

DEPORTIVAS:

Fútbol Sala, Baloncesto e Minibasket, Iudo, Aeróbic, Natación,Ximnasia rítmica,Música e Movemento, Multideporte.

Toda a información: horarios,prezos,inscripcións...no arquivo adxunto.

 

servicio3

O centro imparte, ademais da materia curricular de Lingua Inglesa, outras materias neste idioma:
• Plástica e Educación Física en distintos curso de Primaria de xeito que en todos os cursos da etapa hai unha ou dúas materias non lingüísticas en inglés.
• Unha ou dúas materias, segundo curso, dende 1º a 4º da ESO.

Seguimos a participar no proxecto Beda. Este proxecto en colaboración con outros centros de toda España consiste nunha implantación gradual do ensino bilingüe Español-Inglés no Colexio reforzando e ampliando determinados aspectos da vida educativa lingüística do Currículo e do ámbito escolar, a través de 3 pilares básicos:
• Incremento cualitativo e cuantitativo do ensino do inglés.
• Formación específica do profesorado.
• Avaliación externa con Cambridge para alumnos, profesores e persoal do centro.

Seguimos a contar no presente curso con auxiliares de conversa dende 5º de Primaria que permite mellorar a competencia lingüística dos nosos alumnos.

O noso colexio é centro examinador dos exames de Cambridge e cada ano obteñen un diploma que acredita as súas destrezas en inglés.

E ademáis a posibilidade de facer o Bachillerato Dual Americano.

 

 

Idade: 3-6 anos

educacion

Organización: a educación infantil comprenderá dous ciclos. O primeiro ciclo  extenderase ata os tres anos e o segundo dende os tres ata os seis años de idade. O primeiro impártese nas escolas infantís eo segundo ciclo, nun centro escolar, como é o noso.

Duración: 3 años.

Obxectivos:

— Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades de acción.

— Relacionarse coos demáis, mediante a expresión e a comunicación.

— Observar e explorar o seu su entorno natural, familiar e social.

— Adquirir progresivamente autonomía nas súas actividades.

— Desarrollo emocional e afectivo.

— Aproximación a lectura, escritura, experiencias en habilidades numéricas, expresión visual e musical, as TIC e uso duna lingua estranxeira.

Contamos con Maestras  especializadas. Seus espacios están adaptados ás necesidades dos nenos . Temos apoios e atención temprana para necesidades especiais.