AXUDAS MUNICIPAIS ESCOLARES CURSO 2021/2022

· COMEDOR

· LIBROS E MATERIAL ESCOLAR PARA ALUMNOS/AS DE EDUCACIÓN INFANTIL

  • Prazo: do 10 de xuño ao 7 de xullo.
  •  As solicitudes presentaránse a través da carpeta cidadán do concello de Vigo ou presencialmente mediante cita previa.