servicio3

O centro imparte, ademais da materia curricular de Lingua Inglesa, outras materias neste idioma:
• Plástica e Educación Física en distintos curso de Primaria de xeito que en todos os cursos da etapa hai unha ou dúas materias non lingüísticas en inglés.
• Unha ou dúas materias, segundo curso, dende 1º a 4º da ESO.

Seguimos a participar no proxecto Beda. Este proxecto en colaboración con outros centros de toda España consiste nunha implantación gradual do ensino bilingüe Español-Inglés no Colexio reforzando e ampliando determinados aspectos da vida educativa lingüística do Currículo e do ámbito escolar, a través de 3 pilares básicos:
• Incremento cualitativo e cuantitativo do ensino do inglés.
• Formación específica do profesorado.
• Avaliación externa con Cambridge para alumnos, profesores e persoal do centro.

Seguimos a contar no presente curso con auxiliares de conversa dende 5º de Primaria que permite mellorar a competencia lingüística dos nosos alumnos.

O noso colexio é centro examinador dos exames de Cambridge e cada ano obteñen un diploma que acredita as súas destrezas en inglés.

E ademáis a posibilidade de facer o Bachillerato Dual Americano.

 

 

Idade: 3-6 anos

educacion

Organización: a educación infantil comprenderá dous ciclos. O primeiro ciclo  extenderase ata os tres anos e o segundo dende os tres ata os seis años de idade. O primeiro impártese nas escolas infantís eo segundo ciclo, nun centro escolar, como é o noso.

Duración: 3 años.

Obxectivos:

— Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades de acción.

— Relacionarse coos demáis, mediante a expresión e a comunicación.

— Observar e explorar o seu su entorno natural, familiar e social.

— Adquirir progresivamente autonomía nas súas actividades.

— Desarrollo emocional e afectivo.

— Aproximación a lectura, escritura, experiencias en habilidades numéricas, expresión visual e musical, as TIC e uso duna lingua estranxeira.

Contamos con Maestras  especializadas. Seus espacios están adaptados ás necesidades dos nenos . Temos apoios e atención temprana para necesidades especiais.

Programacións

A Secretaría e a Administración do Centro están abertas ao público nos días lectivos, de luns a xoves: de 9,30 a 13,00 h. e de 16,00 a 18,00 h e o venres de 9,30 a 13:30 h.

secretar

Para unha maior eficacia e organización os pais que desexen ser recibidos polo titor ou polo director poden solicitalo a través do seu fillo  ou por teléfono concretando o motivo e a data da cita.

Todos os documentos deben ser solicitados cun día de antelación

.

horariosEd. Infantil e ed. Primaria:

                              De luns a xoves:

                                           - Mañá de 9:10 a 12:30.

                                           -Tarde de 15:20 a 17:30.

        Venres:                       -Mañá de 9:10 a 14:00.

        Setembro e Xuño de 9:10 a 13:50.

Servizos complementarios:

                                           -Acollida matinal dende as 7:30.

                                           -Extraescolares e comedor de 12:30 a 15:20.

ESO e Bacharelato:

Luns :

                                           -Mañá de 8:30 a 14:30.

                                           -Tarde de 16:00 a 17:50.

Martes a venres :

                                           -Mañá de 8:30 a 14:30.

        Setembro e Xuño só de mañá.

Subcategorías