"No como alumnos sino como hijos e hijas porque te hemos sentido como una madre", eso decía el discurso que los alumnos de 2º Bachillerato dedicaban a la Hermana Cándida el viernes 24 de abril en el homenaje ofrecido por la Agrupación Galicia Social.

Se le ha concedido el galardón "LUMEN CULTURAE"máxima distinción, hasta ahora sólo concedida a escasísimas y contadas personas e instituciones.

candidahome

Parabéns a María Amoedo de 3º A finalista no concuso do Colexio Oficial de Xoiaría de Galicia.

MaAmoedo

 

 

Moitas grazas a todos polo interese e a colaboración no Proxecto Solidario que este curso estamos a desenvolver no Colexio.

 

Condiciones generales de uso del sitio web www.hhcarmelitas.com.

Idade: 16-18 anos

educacion

Titulación: Título de Bachiller en la modalidad correspondiente.

Carácter: Voluntario

Organización: Organízase en materias comuns, materias propias de cada modalidade e materias optativas.

Duración: Dos cursos académicos.

Obxectivos: O Bacharelato cumpre cunha triple finalidade: Formación Xeral, Orientación e Preparación para estudios superiores. Caracterízase plar súa diversidade e especialización.

Alternativas al finalizar:

— Formación Profesional de Grao Superior.

— Estudios Universitarios. Para esta alternativa, terán que superar una proba de acceso que, xunto ás calificacións obtidas no Bacharelato, valorará a madurez académica dos alumnos e os coñecemoentos adquiridos nel.