icono comedorO colexio oferta este servizo a todo alumno que o precise.

Os alumnos que fan uso deste servizo aténdense por monitores e profesores tanto no comedor como no patio.

As familias interesadas poden solicitar información en portería.

Menú do comedor.

Actividades que o Centro ofrece neste curso :

ARTÍSTICO CULTURAIS:

Guitarra,Teatro,Música e Movemento, Inglés -preparación exames Cambridge-,Francés,Xadrez, Club de Matemáticas, Cálculo Mental con Ábaco Kids Brain,Robótica.

DEPORTIVAS:

Fútbol Sala, Baloncesto e Minibasket, Iudo, Aeróbic, Natación,Ximnasia rítmica,Música e Movemento, Multideporte.

Toda a información: horarios,prezos,inscripcións...no arquivo adxunto.

 

servicio3

O centro imparte, ademais da materia curricular de Lingua Inglesa, outras materias neste idioma:
• Plástica e Educación Física en distintos curso de Primaria de xeito que en todos os cursos da etapa hai unha ou dúas materias non lingüísticas en inglés.
• Unha ou dúas materias, segundo curso, dende 1º a 4º da ESO.

Seguimos a participar no proxecto Beda. Este proxecto en colaboración con outros centros de toda España consiste nunha implantación gradual do ensino bilingüe Español-Inglés no Colexio reforzando e ampliando determinados aspectos da vida educativa lingüística do Currículo e do ámbito escolar, a través de 3 pilares básicos:
• Incremento cualitativo e cuantitativo do ensino do inglés.
• Formación específica do profesorado.
• Avaliación externa con Cambridge para alumnos, profesores e persoal do centro.

Seguimos a contar no presente curso con auxiliares de conversa dende 5º de Primaria que permite mellorar a competencia lingüística dos nosos alumnos.

O noso colexio é centro examinador dos exames de Cambridge e cada ano obteñen un diploma que acredita as súas destrezas en inglés.

E ademáis a posibilidade de facer o Bachillerato Dual Americano.

 

 

Idade: 3-6 anos

educacion

Organización: a educación infantil comprenderá dous ciclos. O primeiro ciclo  extenderase ata os tres anos e o segundo dende os tres ata os seis años de idade. O primeiro impártese nas escolas infantís eo segundo ciclo, nun centro escolar, como é o noso.

Duración: 3 años.

Obxectivos:

— Conocer su propio cuerpo y sus posibilidades de acción.

— Relacionarse coos demáis, mediante a expresión e a comunicación.

— Observar e explorar o seu su entorno natural, familiar e social.

— Adquirir progresivamente autonomía nas súas actividades.

— Desarrollo emocional e afectivo.

— Aproximación a lectura, escritura, experiencias en habilidades numéricas, expresión visual e musical, as TIC e uso duna lingua estranxeira.

Contamos con Maestras  especializadas. Seus espacios están adaptados ás necesidades dos nenos . Temos apoios e atención temprana para necesidades especiais.

Programacións